Защита на личните данни

Обработка на личните данни е свързана със следните цели:

-Пазаруване онлайн на продукти от fashionchoice.bg
– Предлагане на нови продукти
– Промоционални инициативи;
– Организиране на анкети и проучвания.

Данните, които подлежат на обработване, фигурират единствено в регистрационната форма. След изтичане на целта на обработка, събраните лични данни на Потребителя ще бъдат унищожени освен в случаите, когато ФЕШЪН ЧОЙС желае да съхрани обработените лични данни като анонимни за статистически цели след изрично разрешение от страна на Комисията за защита на личните данни – КЗЛД (чл. 25 от ЗЗЛД).

С регистрацията си в fashionchoice.bg и/или в кампании и инициативи на fashionchoice.bg с партньори, Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.

Създаването на акаунт чрез регистрация на fashionchoice.bg позволява на Потребителите да пазаруват лесно, удобно и приятно, да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват информация за желаните от тях продукти при максимална защита на въведените от тях лични данни. Всеки Потребител притежава уникален е-mail и парола, с които само той има достъп до своя профил и въведените в него данни.

Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.

Съгласно ЗЗЛД, Потребителите на fashionchoice.bg имат право на достъп до отнасящи се за тях лични данни (чл. 26, ал. 1), след подаването на писмено заявление до ФЕШЪН ЧОЙС ООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. То трябва да съдържа (чл. 30, ал. 1):

Име, адрес и други данни за идентифициране на съответния Потребител;
Описание на искането;
Предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на fashionchoice.bg могат да поискат по всяко време от ФЕШЪН ЧОЙС ООД да:

Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9, Компютърни престъпления) и действащото законодателство на Република България.